Propozice

Čas a místo


Info

  • Běžecké závody pro všechny věkové kategorie.
  • Kategorie: Muži – Ženy – Děti (do 15ti let)
  • Ceny: Poháry a výhry pro stupně vítězů v kategorii „dětí“ „ženy“ „muži“ a dále ocenění pro nejlepší senior/seniorka. Pro prvních 100 v cíli účastnický diplom a medaile.
  • Parkování: Na hřišti v Zámecké ulici, dále pak v Zámecké ulici, na náměstí Míru, v Předzámčí u kina.


Cena startovného:
Muži a ženy 8,5km – 200KČ
Trasa B - 100KČ
Děti (do 15ti let) 1km – 50KČ

V ceně startovného: Startovní balíček pro prvních 30 přihlášených dětí a 50 dospělých. Občerstvení na trati a v cíli (banány, meloun, voda). Vratné startovní číslo s připínáčky, digitální časomíra. Lístek na jídlo (klobásu) a pití. Zázemí WC a zámeckého šenku.

Kapacita: závodu max 300 běžců.

Trasy: Hlavní trasa A: 8,5km
Alternativní trasa pro všechny B: 3,5km
Trasa C - pro odrostlejší děti: 2km
Trasa D - pro nejmenší děti: 1km
Přejít na trasy >>>

Popis trasy: Délka 8.6 km z nádvoří zámku k potoku pod železniční viadukt na Podveky, dále lesem do kopce ke kamennému stolu, zpět přes jahodárnu a uličkami městyse do cíle na nádvoří (70% lesní a polní cesty,30% asfalt). Hlavní závod se běží za normálního silničního provozu a účastnící musí bezpodmínečně dodržovat pravidla silničního provozu. Dětský závod 1 km z nádvoří zámku po silnici k rybníčku a zpět kolem sokolovny na nádvoří (silniční provoz na silnici bude zastaven).

Možnosti: Prohlídka zámku, servis infocentra, pohostinnost zámeckého šenku, točená zmrzlina, losování výher.

Poznámka: Účast závodníků do 15 let možná pouze v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce. Účast závodníků do 18 let pouze s podpisem rodiče nebo zákonného zástupce!

Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilé osoby:Stáhnout

Ustanovení: Zavodníci se řídí, není-li uvedeno jinak, ustanovením pořadatele. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu při pohybu po pozemních komunikacích. Každý závodník běží na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti závodu. Pořadatel má právo využít fotografie, záznamy rozhovorů a videozáznamu a to bez časového omezení v souladu se zákonem. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví při účasti, nebo návštěvě závodu. U účastníku mladších 18ti let má zodpovědnost vždy jejich zákonný zástupce.


Spojte se s námi!